top of page

Goražde Cycling City

U aprilu 2023. održan je neformalni sastanak povjerenika Dječije fondacije Goražde Bosna UK (GCF) i premijera Podrinjsko-goranskog kantona Edina Ćulova na komemoraciji britanskim vojnicima izgubljenim u ratu 1994.-95. 

 

Diskusija je bila fokusirana na  o tome kako GCF Charity i Vladine vlasti mogu bliže sarađivati za dobrobit i rast Goražda kao grada, kao regije, za prosperitet lokalne zajednice, njene privrede i  to su građani. GCF se složio da Kantonu Goražde dostavi prijedlog načina na koje se može ostvariti značajna međunarodna saradnja. Ovdje je cilj da se iznesu teme koje se fokusiraju na tu ideju: Biciklistički grad Goražde.

bike.png
bottom of page